Drugi rok osobisty

2 rok osobisty – co warto o nim wiedzieć?

W drugim roku osobistym możesz spodziewać się spokoju, nieco zwolnienia. Może to być dla Ciebie czas refleksji i wyciszenia, po aktywnym 1 roku osobistym. Możesz bliżej przyjrzeć się swoim relacjom z innymi. To dobry czas na rozwiązywanie sporów i konfliktów.

2 rok osobisty może sprawiać, że pewne sprawy mogą toczyć się swoim tempem – warto abyś wykazał się cierpliwością i nie dał ponieść się frustracji z tego powodu.

Jeśli jesteś w związku – masz szansę na rozwój relacji, rozkwit uczuć, budowanie wspólnego życia, domu czy przejścia na kolejny etap (np. zaręczyny czy ślub). To również dobry czas na tworzenie i budowanie planów na przyszłość. Single mają szansę na spotkanie tej drugiej osoby.

Warto w tym roku skupić się na relacjach międzyludzkich – czy to w rodzinie, w miłości czy choćby w pracy. W tym okresie czasu wiele może od tego zależeć.

2 rok osobisty może przynosić zmienne energie – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Utrudnione mogą być w tym czasie rozwój i wzrost. Dobrze byłoby po prostu kontynuować to, co wcześniej rozpocząłeś. Istotna może okazać się w tym roku współpraca z innymi oraz praca zespołowa. Ewentualne sukcesy mogą być zależne od współpracy z innymi oraz umiejętności dogadania się i prowadzenia negocjacji. Samodzielna praca, w tym roku, może być utrudniona, a z kolei efekty mogą być słabsze niż w pozostałych latach.

W tym roku numerologicznym może czekać Cię sporo towarzyskim spotkań czy przedsięwzięć, w związku z czym możesz odczuwać, że masz mniej wolnego czasu niż do tej pory. W drugim roku osobistym warto również zająć się swoim zdrowiem.