Arkana wielkie

Głupiec

Mag

Kapłanka

Cesarzowa

Cesarz

Arcykapłan

Kochankowie

Rydwan

Siła

Pustelnik

koło fortuny tarot rider waite

Koło Fortuny