Arkana Wielkie

Głupiec

Mag

Kapłanka

Cesarzowa

Cesarz

Arcykapłan

Kochankowie

Rydwan

Siła (Moc)

Pustelnik (Eremita)