Nowy rok numerologiczny 2023

Z punktu widzenia numerologii życie człowieka składa się z dziewięcioletnich cykli. Kiedy jeden cykl 9-letni się kończy, w kolejnym roku numerologicznym automatycznie zaczyna się kolejny cykl.

Każdy nowy rok numerologiczny przynosi zmianę, w zależności od daty urodzenia wchodzimy w kolejne lata osobiste. Warto wiedzieć jaki rok osobisty jest nam przypisany w danym roku, ponieważ każdy z nich przynosi inne szanse, możliwości, zagrożenia czy wydarzenia. Pozwoli Ci to również przygotować się na nadchodzący, nowy rok numerologiczny. Znając swój rok osobisty dowiesz się czego unikać, na czym się skupić, ale również jak podejmować odpowiednio różne działania czy przedsięwzięcia.

Kiedy zaczyna się nowy rok numerologiczny 2023?

Nowy rok numerologiczny rozpoczyna się 25 Września 2022.

Numerologia roku 2023

Nowy rok numerologiczny posiada wibrację 7, wynika to z następującego przeliczenia:

2 + 0 + 2 + 3 = 7

Jak obliczyć rok osobisty?

Rok osobisty możemy obliczyć poprzez dodanie wszystkich cyfr z pełnej daty urodzenia (tzw. drogę życia), następnie cyfr nowego roku numerologicznego oraz dodanie ich i sprowadzenie do postaci jednocyfrowej.

Jako przykład – weźmy osobę urodzoną 19.08.1978r. Najpierw należy obliczyć osobistą liczbę urodzenia – dodajemy w tym celu wszystkie cyfry z pełnej daty urodzenia:

1 + 9 + 0 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8 = 43 => 4 + 3 = 7

Osoba z powyższą datą urodzenia osobistą liczbę urodzenia (tzw. drogę życia) 7.

Następnie należy zsumować wszystkie cyfry nowego roku numerologicznego 2023, tj.:

2 + 0 + 2 + 3 = 7

Nowy rok numerologiczny posiada liczbę (wibrację) 7.

Na sam koniec dodajemy obie liczby i sprowadzamy wynik do postaci jednocyfrowej:

7 + 7 = 14 => 1 + 4 = 5

Czyli osoba urodzona 19.08.1978 r. w nowym roku numerologicznym wejdzie w 5 rok osobisty.

Poniżej możesz wybrać swój rok osobisty, aby sprawdzić, co może czekać Cię w nowym roku numerologicznym 2023.

Sprawdź swój rok osobisty!

Najnowsze artykuły