Arcykapłan – Tarot

Konserwatyzm, autorytet, przewodnik, mądrość, pobożność, rozwaga, zainteresowanie sprawami duchowymi, praworządność, szkolnictwo, nauczyciele, kler, kościół, ślub kościelny, zasady religijne, dobra rada, wiara w Boga, chęć niesienia pomocy, kształcenie, szkoła, uczelnia, studia, idealizm, zaufany przyjaciel, dyskrecja, podążanie za głosem sumienia.

W negatywie obłuda, cynizm, fałsz, poczucie wyższości, zły nauczyciel, dewocja, kryzys duchowy, zdrada, kryzys małżeński, utrata wartości moralnych, fanatyzm, brak tolerancji, niechęć do nauki, odrzucenie dotychczasowych przekonań, bunt przeciwko autorytetom, nauczycielom, rodzicom, zagubienie, poczucie pustki.

Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie tarotnica.pl należą do właściciela serwisu. Treść strony tarotnica.pl podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim. Zabrania się kopiowania czy wykorzystywania treści bez zgody właściciela serwisu.

Arcykapłan – pozycja prosta

W pozycji prostej karta Papież wskazuje na zasady religijne, kapłana, wiarę, kształcenie, mądrość, autorytet moralny, nauczyciela, osobę dojrzałą w starszym wieku, dobrą radę, dobrego przyjaciela, duchowego przewodnika, inwencję twórczą, rozpoczęcie nauki, małżeństwo, wydarzenia religijne, wartości duchowe, współczucie.

W negatywie karta Arcykapłan mówi o wolnym duchu, wrażliwości, łamaniu przyjętych zasad i norm, inwencji twórczej, oryginalności.

Arcykapłan – pozycja odwrócona

W pozycji odwróconej Kapłan mówi o rozczarowaniu autorytetem, łatwowierności, niechęci, buntowaniu się, złości, toksycznym ojcu czy dziadku, fanatyzmie, cynizmie, obłudzie, kryzysie duchowym, trudnościach w nauce, przerwaniu edukacji, nietolerancji, narzucaniu swoich poglądów innym czy problemami wynikającymi z braku ojca w okresie dzieciństwa.

Arcykapłan – praca i finanse

W obszarze finansów i pracy karta Papież mówi o tym, aby nie bać się inwestować we własny rozwój, również w nieznane nam wcześniej dziedziny. Jeśli myślisz o poważnej inwestycji czy też zmianie pracy – warto skorzystać z rady osoby doświadczonej lub eksperta (np. doradca finansowy czy zawodowy).

Karta Arcykapłan wskazuje na porzucenie bogactwa na rzecz duchowych wartości, okres przewartościowania, pomoc ze strony wpływowej osoby, udzielenie wsparcia materialnego osobie potrzebującej, zajęcie się działalnością na rzecz innych ludzi.

Arcykapłan – zawód

Zawody związane z kartą Papież to: ksiądz, nauczyciel, wykładowca, radca prawny, doradca, terapeuta, misjonarz, ceniony lekarz, doświadczony pedagog.

Arcykapłan – nauka i rozwój

W obszarze rozwoju i nauki karta Kapłan wskazuje na podjęcie nauki, udzielanie korepetycji, prowadzenie wykładów. Papież mówi o tym, że to idealny czas na podjęcie rozwoju wewnętrznego i pracy nad sobą. Jeśli masz okazję wziąć udział w zajęciach grupowych (np. joga, grupa wsparcia) – koniecznie weź w nich udział.

Arcykapłan radzi, aby pozostać otwartym na rady innych osób, szczególnie tych bardziej doświadczonych w danej dziedzinie – pozwoli to uniknąć błędów, a także nabrać doświadczenia i poszerzyć horyzonty.

Arcykapłan – uczucia

Karta Arcykapłana wskazuje na udany związek, zaręczyny, ślub kościelny, okres planowania ślubu, miłość duchową, związek, w którym zasady moralne i wartości takie, jak wierność są najważniejsze.

W negatywie Arcykapłan może mówić o dwulicowości, zdradzie, kryzysie małżeńskim, partnerze trudnym we współżyciu, manipulatorze i tyranie.

Jeśli para przechodzi kryzys Papież sugeruje, aby skorzystać z pomocy osoby trzeciej (np. psychologa) czy terapii małżeńskiej.

Arcykapłan – rodzina i przyjaciele

W tym obszarze karta Papież sugeruje, aby rozejrzeć się wokół – być może ktoś z osób bliskich potrzebuje wsparcia czy rady. W przyjaźni może to być okres próby dla przyjaźni, mogą pojawić się różne poglądy, przekonania czy inne spojrzenie na świat.

Arcykapłan – zdrowie

Karta Papież w obszarze zdrowia może wskazywać na kryzys w chorobie, tradycyjne metody leczenia, a także obecność osoby duchowej w procesie dochodzenia do zdrowia. Potrzebna jest odnowa duchowa, odnowienie kontaktu z Bogiem czy modlitwa.

Arcykapłan – wydarzenia

Wydarzenia, które mają związek z kartą Kapłan to: ślub kościelny, przysięgi czy zobowiązania, korzystanie bądź udzielanie porad, przystąpienie do grupy zorganizowanej (np. stowarzyszenie, wolontariat), wydarzenia religijne (np. chrzest), wychowywanie dzieci, rozwój duchowy, trzymanie się zasad moralnych, pogłębianie wiedzy.

Arcykapłan – miejsca

Miejsca, na które wskazuje karta Arcykapłan to: kościoły, klasy, kluby, sale wykładowe, gabinety psychologiczne, uczelnie wyższe, domy z tradycjami, drużyny sportowe, miejsca udzielania porad (np. gabinet radcy prawnego, domy opieki, konfesjonał, biuro matrymonialne.

Arcykapłan – osoba

Karta Papież wskazuje na osobę, która jest autorytetem, osobę duchowną, posiadającą życiową mądrość, ojca, męża, nauczyciela, wykładowcę, osobę udzielającą wsparcia, przywiązującą dużą wagę do tradycji i przestrzegania zasad moralnych. Osoba o której mówi Kapłan jest tolerancyjna, pomocna, optymistyczna, otwarta na nowe idee, rozważna, nie narzucająca swoich poglądów innym. To tradycjonalista, zawsze ma wiele do powiedzenia idealny przyjaciel, który pomoże i służy dobrą radą.

W pozycji odwróconej Arcykapłan wskazuje na osobę kłamliwą, obłudną, wykorzystującą swój autorytet do osiągnięcia własnych celów. Kapłan w odwrocie to fanatyk, manipulant, krytykant, hipokryta, narzucający innym swoje zdanie.

Arcykapłan – rada

Karta Arcykapłan radzi, aby być tolerancyjnym i wyrozumiałym dla innych ludzi. Warto nawiązać kontakt z osobą bardziej doświadczoną (jeśli oczywiście w swoim otoczeniu taką osobę posiadasz), dobrze mieć osobę, która posłuży dobrą radą czy wskaże możliwości rozwoju.

Papież radzi również, żeby przyjrzeć się swojemu życiu, czy nie jesteś obłudny, czy nikogo nie udajesz.

Jeśli myślisz o powrocie na przerwane studia, rozpocząć kurs lub szkolenie – jest to dobry czas.

Uważaj na nadmiarowe wydatki oraz naiwność wobec innych ludzi. Kapłan mówi o dobrym czasie na duchowy rozwój, medytacje czy modlitwy.

Arcykapłan – ostrzeżenie

Karta Papież ostrzega, aby uważać na fałszywych doradców. Nie należy wykorzystywać swojego autorytetu w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Warto pozostać otwartym na nowe idee, nawet jeśli nie do końca są zgodne z Twoimi poglądami.

Arcykapłan – co robić?

Karta Kapłan radzi, aby przyjrzeć się swojemu systemowi wartości. Warto zwrócić się ku sferze duchowej (medytacja, modlitwa, kontakt z naturą). Dobrze spotkać się ze swoim przyjacielem, nauczycielem czy kapłanem.

Arcykapłan mówi o tym, żeby uczyć się wszystkiego, co nowe, ale również uczyć innych tego, co już wiemy i potrafimy.

Arcykapłan – czego nie robić?

Karta Papież wskazuje, aby nie plotkować, nie obgadywać innych, nie być fałszywym czy obłudnym. To dobry moment na weryfikację swojej wiary. Umiar jest dobrym lekarstwem na autentyczność.

Arcykapłan – symbolika karty

Arcykapłan nazywany jest również Papieżem, Kapłanem, Hierofantem, Mistrzem czy po prostu Wiarą. Kapłan sprawuje władzę duchową, symbolizuje wewnętrzne wyciszenie, kontemplację, spokój, duchowy rozwój, wsparcie w trudnych chwilach. To człowiek otwarty na głębsze poznanie świata.

Na karcie widzimy Kapłana siedzącego pomiędzy dwoma kolumnami (podobnie jak karta Kapłanka), które symbolizują sprawiedliwość i łaskę. Papież to symbol autorytetu, przykładu duchowego i moralnego. Prawa dłoń wskazuje na znak nauki i błogosławieństwa.

Szata w kolorze czerwonym symbolizuje wewnętrzną moc i silną wolę. Kolor niebieski i biały wskazują na miłość, dobre intencje oraz wrażliwość.

Potrójny krzyż i potrójna korona symbolizują odpowiedzialność przed niebem, piekłem i ziemią. Dwie szarfy po bokach korony mówią o dwubiegunowości. Berło symbolizuje konieczność łączenia świata fizycznego, duchowego oraz intelektualnego. Dwa splecione klucze mówią o przeplataniu świadomości i podświadomości, to również symbol rywalizacji dobra i zła. Mnisi zaś mówią o umiejętności kontrolowania swoich instynktów.

Potrzebujesz czytania prywatnego? Sprawdź zakładkę: