Nowy rok numerologiczny 2022

Nowy rok numerologiczny 2022

Z punktu widzenia numerologii życie człowieka składa się z dziewięcioletnich cykli. Kiedy jeden cykl 9-letni się kończy, w kolejnym roku numerologicznym automatycznie zaczyna się kolejny cykl.

Każdy nowy rok numerologiczny przynosi zmianę, w zależności od daty urodzenia wchodzimy w kolejne lata osobiste. Warto wiedzieć jaki rok osobisty jest nam przypisany w danym roku, ponieważ każdy z nich przynosi inne szanse, możliwości, zagrożenia czy wydarzenia. Pozwoli Ci to również przygotować się na nadchodzący, nowy rok numerologiczny. Znając swój rok osobisty dowiesz się czego unikać, na czym się skupić, ale również jak podejmować odpowiednio różne działania czy przedsięwzięcia.

Kiedy zaczyna się nowy rok numerologiczny 2022?

Nowy rok numerologiczny rozpoczyna się zaraz po nowiu Księżyca w Pannie – czyli 7 Września.

Numerologia roku 2022

Nowy rok numerologiczny posiada wibrację 6, wynika to z następującego przeliczenia:

2 + 0 + 2 + 2 = 6

Wibracja 6 przynosi równowagę, harmonię, bezpieczeństwo, miłość, zaufanie, łatwość i szczerość w wyrażaniu uczuć. 6 sprzyja przede wszystkim rodzinie, sukcesom, ale również osiąganiu szczęścia i radości. W tym roku możemy budować solidne podstawy na przyszłość. To czas, w którym mamy szansę i powinniśmy zrobić wszystko, aby zapewnić sobie dobrobyt oraz spełnienie marzeń.

Przy wibracji 6 mamy szansę zacieśnić więzi, pogłębić relacje oraz budować mocne fundamenty rodzinne, a także solidne fundamenty dla siebie oraz swoich bliskich. Warto w tym roku zadbać o zachowanie równowagi w kontaktach z innymi ludźmi.

W tym roku możemy chętniej pomagać innym, możemy też być bardziej wyczuleni na ludzkie cierpienie. 6 przynosi bowiem większą empatię. Uważajmy jednak, aby nie zapominać również o własnych potrzebach.

Przy wibracji 6 łatwiej możemy wchodzić w relacje oraz otwierać się na innych. Również łatwiej może przychodzić nam wyrażanie i dzielenie się swoimi emocjami w szczery sposób.

W wibracji 6 możemy odkrywać u siebie nowe umiejętności oraz rozwijać i przyspieszać swoją drogę do osiągnięcia celu. Zaufajmy swoim talentom i zdolnościom, a mogą pojawić się przed nami zupełnie nowe możliwości.

Warto w tym, nowym roku numerologicznym zadbać o swoje zdrowie – szczególnie o odporność, prawidłowe odżywianie oraz aktywność fizyczną.

Jak obliczyć rok osobisty?

Rok osobisty możemy obliczyć poprzez dodanie wszystkich cyfr z pełnej daty urodzenia (tzw. drogę życia), następnie cyfr nowego roku numerologicznego oraz dodanie ich i sprowadzenie do postaci jednocyfrowej. Jako przykład – weźmy osobę urodzoną 19.08.1978r. Najpierw należy obliczyć osobistą liczbę urodzenia – dodajemy w tym celu wszystkie cyfry z pełnej daty urodzenia:

1 + 9 + 0 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8 = 43 => 4 + 3 = 7

Osoba z powyższą datą urodzenia osobistą liczbę urodzenia (tzw. drogę życia) 7. Następnie należy zsumować wszystkie cyfry nowego roku numerologicznego 2022, tj.:

2 + 0 + 2 + 2 = 6

Nowy rok numerologiczny posiada liczbę (wibrację) 6. Na sam koniec dodajemy obie liczby i sprowadzamy wynik do postaci jednocyfrowej:

7 + 6 = 13 => 1 + 3 = 4

Czyli osoba urodzona 19.08.1978 r. w nowym roku numerologicznym wejdzie w 4 rok osobisty. Poniżej możesz wybrać swój rok osobisty, aby sprawdzić, co może czekać Cię w nowym roku numerologicznym 2022.

Sprawdź swój rok osobisty!